Årsmöte 2023

Här har jag samlat alla årsmöteshandlingar. Klicka på respektive länk för att läsa.

Kallelse

Verksamhetsplan 2023

Valberedningens förslag

Balansrapport

Resultatrapport

Revisionsberättelse

Objektlista

Budget

Verksamhetsberättelse 2022