Anmälningsblankett i Excel-format

Anmälningsblankett i PDF-format

Rörligt viltspårprov 1 januari-31 december 2023
Anmälan görs senast 10 dagar före start
-Anmälan görs till Marie-Louise Ridde, Vassgårda Noret, 681 91 Kristinehamn,
mobil 073-055 55 15, campilios@outlook.com
-Anmälningsavgift 190 kr betalas till Bg 299-7401 före start
-Domararvode 200 kr betalas till domaren före start
-Swish: 123 334 0288

Ordinarie viltspårprov 5-8 maj 2023
Anmälan görs senast 24 april
-Anmälan görs till Marie-Louise Ridde, Vassgårda Noret, 681 91 Kristinehamn,
mobil 073-055 55 15, campilios@outlook.com
-Anmälningsavgift 430 kr betalas till Bg 299-7401 samtidigt som anmälan görs
-Swish: 123 334 0288

Ordinarie viltspårprov 8-11 september 2023
Anmälan görs senast 28 augusti
-Anmälan görs till Marie-Louise Ridde, Vassgårda Noret, 681 91 Kristinehamn,
mobil 073-055 55 15, campilios@outlook.com
-Anmälningsavgift 430 kr betalas till Bg 299-7401 samtidigt som anmälan görs
-Swish: 123 334 0288