Ordförande
Marie-Louise Ridde
Vassgårda Noret
681 91 Kristinehamn
Tel 0550-100 94
Mobil 073-055 55 15
campilios@outlook.com
Vice ordförande
Emmelie Bäckman
Börby 113
655 92 Karlstad
Mobil 076-018 26 96
emmeliebackman@live.se
Sekreterare
Fredrik Carlén
Söderlundsvägen 4
653 50 KARLSTAD
070 5291346
frecarlen@gmail.com
Kassör
Ulf Wall
Hammar Lillhammar
661 93 Säffle
Mobil 070-699 54 68
ulfwall@hotmail.se
Ledamot
Emelie Bäckman
Östra Takene 106
663 91 Hammarö
Mobil 070-449 26 22
emelie.backman@live.se
Ledamot
Tony Kull
Dufvåsvägen 70
664 40 Slottsbron
Mobil 070-681 59 46
kulltony6@gmail.com
Ledamot
Göran Nilsson
Anna Stjärnhöks Väg 9
653 46 Karlstad
Mobil 070-540 06 60
go.nilsson@telia.com
Ledamot
Tommy Lövgren
Acksjön 315
655 98 Molkom
Tel 0533-413 13
Mobil 070-415 36 47
tommylovgren64@gmail.com
Ledamot
Fredrik Zreloff
Norra Gustavsbergsvägen 8
653 45 Karlstad