Utställningskommitté

Sammankallande
Tony Kull
Dufvåsvägen 70
664 40 Slottsbron
Mobil 070-681 5946
kulltony6@gmail.com

Marie-Louise Ridde
Vassgårda Noret
681 91 Kristinehamn
Tel 0550-100 94
Mobil 073- 055 5515
campilios@outlook.com

Emmelie Bäckman
Börby 113
655 92 Karlstad
Mobil 076-018 2696
emmeliebackman@live.se

Emelie Bäckman
Lilla Höglunda 317
660 52 Edsvalla
Mobil 070-449 2622
emelie.backman@live.se

Per Pettersson
Ostingevägen 8
665 31 KIL
Mobill: 070-521 94 94
per62pettersson@gmail..com