Sammankallande
Bo Johansson
Degerbyn Norstugan 1
664 92 Värmskog
Mobil: 070-301 28 44
E-mail: bosse@skogsdrevets.com

Marie-Louise Ridde
Vassgårda Noret
681 91 Kristinehamn
Tel: 0550-100 94
Mobil: 073-055 5515
E-mail: campilios@outlook.com

Ulf Wall
Hammar Lillhammar
661 93 Säffle
Mobil: 070-699 5468
E-mail: ulfwall@hotmail.se