Drevprovskommitté

Göran Nilsson
Anna Stjärnhöks Väg 9
653 46 Karlstad
Mobil 070-540 06 60
go.nilsson@telia.com

Ulf Wall
Hammar Lillhammar
661 93 Säffle
Mobil 070-699 54 68
ulfwall@hotmail.se

Anders Månsson
Olof Trätäljagatan 39
661 30 Säffle
070-656 36 94
mansson.anders@hotmail.com

Dan-Rune Jansson
Södra Myrås
661 95 Värmlands Nysäter
Tel 0533-303 43
Mobil 070-515 90 48
dr.jansson@bahnhof.se