Drevprovskommitté

Sammankallande
Göran Nilsson
Anna Stjärnhöks Väg 9
653 46 Karlstad
Mobil 070-540 06 60
go.nilsson@telia.com

Ulf Wall
Hammar Lillhammar
661 93 Säffle
Mobil 070-699 54 68
ulfwall@hotmail.se

Anders Månsson
Olof Trätäljagatan 39
661 30 Säffle
070-656 36 94
mansson.anders@hotmail.com

Tommy Lövgren
Acksjön 315
655 98 Molkom
Tel: 0553-413 13
Mobil: 070-415 3647
tommylovgren64@gmail.com