Anmälningsblankett i Excel-format

Anmälningsblankett i PDF-format

Anmälningsavgifter
Valpklass (inofficiell) 4-6 mån, 6-9 mån : 200 kr
Juniorklass (9-18 mån), unghundsklass (15-24 mån), öppen klass (från 15 mån), jaktklass (från 15 mån), championklass: 300 kr
Veteranklass (från 8 år): 200 kr

Anmälan görs på Svenska Taxklubbensanmälningsblankett och skickas via mail till Tony Kull, mail kulltony6@gmail.com

Betalning görs till bg 299-7401 samtidigt som anmälan skickas in.

Upplysningar: Tony Kull, tel 070-681 5946 eller mail kulltony6@gmail.com

Utställning 4 februari – Dogorama Skåre – Domare Johan Andersson
Anmälan senast 15 januari 2024

Utställning 26 maj – Lillerud – Domare Mia Sandgren
Anmälan senast 6 maj 2024

Utställning 1 september – Kristinehamn – Domare Sjoerd Jobse
Anmälan senast 12 augusti 2024