Anmälningsblankett i Excel-format

Anmälningsblankett i PDF-format

Anmälan till drevprov ska göras på någon av ovanstående blanketter, som fylls i fullständigt och skickas som en bifogad fil den person som tar emot anmälan. Observera det är olika personer för olika prov.

Betalning av anmälningsavgift SKA göras samtidigt som anmälan skickas in.

Drevprov 1 oktober-31 december 2023
-Anmälan görs senast 5 dagar före start
-Anmälan görs till Marie-Louise Ridde, Vassgårda Noret, 681 91 Kristinehamn,
mobil 073-055 55 15, campilios@outlook.com
-Anmälningsavgift 230 kr betalas till Bg 299-7401 eller via Swish 123 334 02 88 före start
-Domararvode 300 kr samt reseersättning 31 kr/mil betalas till domaren före start

Ordinarie drevprov 13-17 november 2023
-Anmälan görs senast 30 oktober
-Anmälan görs till Bo Johansson, Degerbyn Norstugan 1, 664 92 Värmskog,
mobil 070-301 28 44, bosse@skogsdrevets.com
-Anmälningsavgift 480 kr betalas till Bg 299-7401 eller via Swish 123 334 02 88 samtidigt som anmälan görs
-Antalet hundar är begränsat och hundar som ägs av VTK medlemmar har företräde
-Drevchampions får starta i mån av plats

Ordinarie drevprov 4-8 december 2023
-Anmälan görs senast 20 november
-Anmälan görs till Bo Johansson, Degerbyn Norstugan 1, 664 92 Värmskog,
mobil 070-301 28 44, bosse@skogsdrevets.com
-Anmälningsavgift 480 kr betalas till Bg 299-7401 eller via Swish 123 334 02 88 samtidigt som anmälan görs
-Antalet hundar är begränsat och hundar som ägs av VTK medlemmar har företräde
-Drevchampions får starta i mån av plats

Drevprov 1-31 januari 2023
-Anmälan görs senast 5 dagar före start
-Anmälan görs till Marie-Louise Ridde, Vassgårda Noret, 681 91 Kristinehamn,
mobil 073-055 55 15, campilios@outlook.com
-Anmälningsavgift 230 kr betalas till Bg 299-7401 eller via Swish 123 334 02 88 före start
-Domararvode 300 kr samt reseersättning 31 kr/mil betalas till domaren före start

Ordinarie drevprov 15-19 januari 2024
-Anmälan görs senast 1 januari
-Anmälan görs till Carina Olsson, Körsvik Barkerud 1, 664 96 Segmon,
mobil 070-671 28 35, kennel@skogsraas.com
-Anmälningsavgift 480 kr betalas till Bg 299-7401 eller via Swish 123 334 02 88 samtidigt som anmälan görs
-Antalet hundar är begränsat och hundar som ägs av VTK medlemmar har företräde
-Drevchampions får starta i mån av plats