Här finns möjlighet för Värmlands Taxklubbs medlemmar att presentera sin hund när den har tagit något championat