Årsprogam – Aktiviteter

Här finns de aktiviteter Värmlands Taxklubb anordnar under 2022

Mer information om anmälan, avgifter m.m. finns under respektive aktivitet

Januari
Ordinarie drevprov 10-13 januari
Drevprov 1-31 januari
Viltspårprov 1 januari-31 december

Februari
Utställning 5 februari – Inställd p.g.a. corona-pandemin
Viltspårprov 1 januari-31 december

Mars
Årsmöte 6 mars
Viltspårprov 1 januari-31 december
Exteriörbedömning i Skåre 27 mars

April
Viltspårprov 1 januari-31 december

Maj
Ordinarie viltspårprov 5-9 maj
Utställning 25 maj
Viltspårprov 1 januari-31 december

Juni
Viltspårprov 1 januari-31 december

Juli
Viltspårprov 1 januari-31 december

Augusti
Viltspårprov 1 januari-31 december
Sunne Jaktmässa 5 – 6 augusti

September
Utställning 4 september
Ordinarie viltspårprov 5-9 september
Viltspårprov 1 januari-31 december

Oktober
Drevprov 1 oktober-31 december
Viltspårprov 1 januari-31 december

November
Ordinarie drevprov 14-18 november
Drevprov 1 oktober-31 december
Viltspårprov 1 januari-31 december

December
Ordinarie drevprov 5-9 december
Drevprov 1 oktober-31 december
Viltspårprov 1 januari-31 december

Januari 2023

Ordinarie drevprov 16-20 januari 2023
Drevprov 1-31 januari 2023
Viltspårprov 1 januari-31 december

Februari 2023

Utställning 5 februari