Här finns de aktiviteter Värmlands Taxklubb anordnar under 2024

Mer information om anmälan, avgifter m.m. finns under respektive aktivitet

Januari 2024
Ordinarie drevprov 15-19 januari
Drevprov 1-31 januari
Viltspårprov 1 januari-30 juni (om snöfritt)
Utställningsträning 20 januari – Dogorama Skåre

Februari 2024
Viltspårprov 1 januari-30 juni
Utställning 4 februari – Domare Johan Andersson

Mars 2024
Viltspårprov 1 januari-30 juni
Årsmöte den 3 mars kl 15.00 Skruvstad Gamla Skola

April 2024
Viltspårprov 1 januari-30 juni
Exteriörbedömning, inget datum fastställt

Maj 2024
Viltspårprov 1 januari-30 juni
Ordinarie Viltspårprov Vår 3-6 maj
Utställning 26 maj – Lillerud – Domare Mia Sandgren

Juni 2024
Viltspårprov 1 januari-30 juni

Juli 2024
Viltspårprov 1 juli-31 december

Augusti 2024
Viltspårprov 1 juli-31 december
Ordinarie Viltspårprov Höst 23-26 augusti

September 2024
Viltspårprov 1 juli-31 december
Utställning 1 september – Kristinehamn – Domare Sjoerd Jobse
Drevgenomgång (drevdomare, elever & aspiranter)

Oktober 2024
Viltspårprov 1 juli-31 december
Drevprov 1 oktober-31 december

November 2024
Viltspårprov 1 juli-31 december
Drevprov 1 oktober-31 december
Ordinarie Drevprov – 18-22 november
Drev-SM 3-4 november

December 2024
Viltspårprov 1 juli-31 december
Drevprov 1 oktober-31 december
Ordinarie Drevprov – 0-13 december