På årsmöte väljs styrelse, revisorer, valberedning och avelsråd/valphänvisare.

Övriga funktionärer utses av styrelsen.