Donator: Ing-Britt & Sten Danielsson
År: 1999
Statuter: 1). Priset tillfaller för gott den ägare som med tre olika hanar tilldelats priset. 2). Efter 10 år går priset till den ägare sin har evövrat priset med två olika hanar, om ingen har lyckats uppfylla kravet i punkt 1. 3). Om inte heller punkt 2 uppfylls lottas priset ut bland de som har en inteckning
Tävling: Under förlidet år erövrat priser på bruksprov av taxhane alla varianter. Ha minst 2:a pris utställning i junkl, ukl, jaktkl, ökl (CK, HP Chkl, Vet kl) under året

Poängberäkning
Drevprov
1:a pris = 3 poäng
2:a pris = 2 poäng
3:e pris = 1 poäng
Spårprov
1:a pris ökl = 3 poäng
2:a pris ökl = 2 poäng
3:e pris ökl = 1 poäng
Godk. anlag = 2 poäng
Grytprov
Godk. grytjaktprov = 3 poäng
Godk. grytanlag = 3 poäng
Godk. Karaktärsprov = 1 poäng

Högsta sammanlagda poäng vinner (alla prov under året i resp. disciplin får räknas). Vid lika poäng avgör bästa utställningsmerit, därefter vinner yngsta hund

Tidigare vinnare

2008 – Skogsråa’s Arngrim Bärsärk – Christer Eklund
2007 – Öllmans Öman – Bo Paulsson
2006 – Ellensborg’s Potter – Ann-Charlotte Jonasson – 2 inteckningar
2005 – Knaltens Jocke – Ann-Charlotte & Håkan Jonasson
2004 – Skogsråa’s Råffe Nypon – Dan Gustafsson
2003 – Snöbäckens Arro – Lennart Pettersson
2002 – Zelmaas Perón – Bengt Byberg
2001 – Acke – Jan Ove Nilsson
2000 – Nolasjöns Pirre – Bengt Jansson
1999 – Nolasjöns Jimbo – Ing-Britt Danielsson