Donator: Svenska Taxklubben
År: 1967
Statuter: Sluterövras av samma ägare med 5 (fem) inteckningar, högst 2 (två) inteckningar med samma hund
Tävling: Under förlidet år erövrat priser på bruksprov på VTK:s anordnade prov. Endast medlem i VTK. Måste ha 2:a pris utställning i ukl, jaktkl, ökl (efter 15 mån ålder)

Poängberäkning:

Drevprov
1:a pris = 3 poäng
2:a pris = 2 poäng
3:e pris = 1 poäng
Spårprov
1:a pris ökl = 3 poäng
2:a pris ökl = 2 poäng
3:e pris ökl = 1 poäng
Godk. anlag = 2 poäng
Grytprov
Godk. grytjaktprov = 3 poäng
Godk. grytanlag = 3 poäng
Godk. karaktärsprov = 1 poäng

Högsta sammanlagda poäng vinner (endast en tävling i resp. disciplin får räknas). Vid lika poäng avgör ev. HP eller D-Cert. I sista hand lottning för årets pokalmottagare. Alla med samma poäng får inteckning.

Tidigare vinnare

2011 – Sönnarönas CV Yima – Stig & Margaret Åhs – 5 inteckningar
2010 – Rödhakens Casper – Gun & Bengt Högberg – 4 inteckningar
2009 – Öllmans Dennis – Bo Paulsson – 2 inteckningar
2008 – Sönnarönas CV Yima – Stig & Margaret Åhs – 4 inteckningar
2007 – Bertil – Gun & Bengt Högberg – 3 inteckningar
2006 – Öllmans Ölja – Göran Nilsson
2005 – Sönnarönas Lita – Stig Åhs – 3 inteckningar
2004 – Skogsråa’s Råffe Nypon – Dan Gustafsson
2003 – Sönnarönas Lita – Stig Åhs – 2 inteckningar
2002 – Zelmaas Perón – Bengt Byberg
2001 – Acke – Jan Ove Nilsson
2000 – Woodlys Lolita – Kurt Fries
1999 – Sönnarönas Geisha – Stig Åhs
1998 – Nolasjöns Jimbo – Ing-Britt & Sten Danielsson – 2 inteckningar
1997 – Skycocks Qvick Rut – Gunilla & Kjell Karlsson
1996 – Nolasjöns Ego – Yvonne & Holger Take
1995 – Rödhakens Ville – Gun & Bengt Högberg – 2 inteckningar
1994 – Skogsråa’s Dunder – Maria & Christer Eklund
1993 – Tronebäckens Jesper – Sven Carling
1992 – Stubbkärrs Marcus – Britt-Marie Wettergren
Lottad 1992 – Stubbkärrs Gabriella – Ulf Wall – 2 inteckningar
1991 – Öllmans Bonnie – Bo Paulsson
1990 – Ada – Ing-Britt & Sten Danielsson
1989 – Stubbkärrs Carin – Ulf Wall
1988 – Gläfsebos Emil – Per Utgården
1987 – Espetegs Skrållan – Thomas Peterson
1986 – Stubbkärrs Östen – Gunnar Lundqvist
1985 – Dram – S-O Gustavsson
1984 – Ante – Roland Klevefjäll
Lottad 1984 – Säterbo Nora – Olle Gullberg
1983 – Rödhakens Tina – Gun & Bengt Högberg
1982 – Ekbergas Hampus – Göran Hult
1981 – Luffen – T Elfstedt
1980 – Åsmarkens Mirra – Henrik Evstrand – 4 inteckningar
1979 – Jackie – R Evstrand
1978 – Ira – Margot & Lars Eriksson
Lottad 1978 – Åsmarkens Finn – Henrik Evstrand – 3 inteckningar
1977 – Åsmarkens Mirra – Henrik Evstrand – 2 inteckningar
Lottad 1977 – Assi – Aston Wall – 3 inteckningar
1976 – Assi – Aston Wall – 2 inteckningar
Lottad 1976 – Åsmarkens Finn – Henrik Evstrand
1975 – Jakthornets Ajja – Martin Mortensen – 2 inteckningar
1974 – Tusse – Sture Karlsson
1973 – Stubbkärrs Max – Rolf Carlsson
1972 – Quintus – Karl Erik Jansson
1971 – Jakthornets Jack – Martin Mortensen
1970 – Kettystams Ragg – Per Åhs
1969 – Stubbkärrs Ideal – Aston Wall
1968 – Robin – Ulla Olsson