Donator: Svenska Taxklubben
År: 2018
Tävling: Vandringspriset som är ett poängpris, skall utdelas på klubbens årsmöte och ansökan om priset kan göras endast av VTK:s medlemmar som är bosatta i länet. Priset är öppet för Taxens samtliga hårlag och storlekar.Hundens meriter skall vara erövrade inom Svenska Taxklubbens prov och utställningar och kvalifikationsåret skall vara innevarande år.Minst en utställning och minst en bruksaktivitet krävs för att kunna söka priset.
Tävlingsgrenar = Drevprov, gryt, viltspår, och utställning.
Statuter: Priset sluterövras när samma ägare har tagit 3 inteckningar med minst 3 olika hundar.

Poängsättning:
Drev 
1:a + D-Cert = 10 poäng
1:a = 8 poäng
2:a = 5 poäng
3:a = 3 poäng 
Gryt
Grytjaktprov 1:a = 10 poäng
Grytjaktprov 2:a = 8 poäng
Grytjaktprov 3:a = 5 poäng
Gk Kvalité 1 Grytanlagsprov = 5 poäng
Gk Kvalité 2 Grytanlagsprov = 3 poäng
Gk Grytkaraktärsprov = 3 poäng
Gk Grytapporteringsprov = 3 poäng
Spår
Gk Anlag + HP = 2 poäng
Gk Anlag = 1 poäng
1:a Ökl + HP = 8 poäng
1:a Ökl = 5 poäng
2:a Ökl = 3 poäng
3:a Ökl = 1 poäng
Utställning
Excellent + CK/Cert = 8 poäng
Excellent = 6 poäng
Very good = 3 poäng
Good = 1 poäng

Om poängtalet är lika för flera hundar skall i första hand drevprovspris vara avgörande. Är detta pris lika tittar man på grytprovpris. Kan man ändå inte särskilja då går man vidare och tittar på viltspår och sedan utställning. Är det fortfarande samma poäng går tik före hane. I sista hand får lotten avgöra.

Sammanlagd poäng från fyra tävlingsgrenar får tillgodoräknas, men ej krav på fler än två tävlingsgrenar.

Tidigare vinnare

2021 – Stubbkärrs Xinderelle – Susanne & Mattias Englund
2020 – Rödhakens Rambo – Gun & Bengt Högberg – 2 inteckningar med samma hund
2019 – Rödhakens Rambo – Gun & Bengt Högberg
2018 – Stubbkärrs Winnie – Ulf Wall