Donator: Värmlands Taxklubb
År: 2014
Tävling: Ordinarie Drevprov MOVEMBER
Klass: Bästa korthårstax på ordinariedrevprov november
Statuter: Sluterövras efter 3 inteckningar (samma ägare) eller flest inteckningar efter 10 år. Vid lika antal inteckningar, fortsätter vandra tills någon fått flest inteckningar.

Tidigare vinnare

2023 – Ingen startande
2022 – Hornlyckans Haldo – Lennart Persson
2021 – Dihekas Iso – Kenn & Lena Stråle
2020 – Ingen startande
2019 – Näbbols Acke – Roger Garsing
2018 – Näbbols Alice – Tony Andersson
2017 – Ingen startande
2016 –
2015 – Bonnie – Håkan Larsson
2014 – Smen’s Dixi – Tony Andersson