Donator: Ing-Britt & Sten Danielsson         
År: 1993
Statuter: Vandra i 10 år. Flest inteckningar vinner, om samma antal tillfaller priset den hundägare som har de flesta meriterna alla kategorier, viltspår-drevprv-utställning på sina hundar. I sista hand lottning.
Tävling: Bästa Viltspårstax Ökl. Vid lika yngsta hund. Endast medlem i VTK.

Tidigare vinnare

2001 – Åsbackens Petronella – Ingrid & Stig Andersson
2000 – Gläfsebos Irma – Ing-Britt & Sten Danielsson – 3 inteckningar
1999 – Rödhakens Öyvind – Gun & Bengt Högberg – 4 inteckningar
1998 – Nolasjöns Jimbo – Ing-Britt & Sten Danielsson – 2 inteckningar
1997 – Gläfsebos Emma RP – Ing-Britt & Sten Danielsson
1996 – Arms Assi – Anders Månsson
1995 – Rödhakens Qurtan – Gun & Bengt Högberg – 3 inteckningar
1994 – Hagaparkens Tassen – Kerstin Johansson
1993 – Campilios Edda – Gun & Bengt Högberg – 2 inteckningar
1992 – Rödhakens Qurtan – Gun & Bengt Högberg