Donator: Gun & Bengt Högberg
År: 2002
Statuter: Priset vandrar i 10 år och evövras för alltid av den hundägare som har erövrat priset med minst 2 olika hundar.
Tävling: Utdelas på årsmötet till den hund som under föregående år lyckas bäst på spårprov. Meriterna kan vara erhållna i vilken klubb som helst. Den hund som har mer än ett HP vinner (mer än två HP räknas inte). Har flera hundar två HP vinner den hund som inte har lägre pris än 1:a pris på något prov. Detta gäller även om det inte finns någon HP-hund utan endast 1:a pristagare. Därefter yngsta hund. Vid endast en start med HP eller 1:a pris gäller omedelbart yngsta hund.

Tidigare vinnare

2011 – Rödhakens Bruno – Ulla-Stina Larsson – 2 inteckningar
2010 – Skogsråa’s Ädla Ärkeråtta – Gunilla Westberg – 3 inteckningar
2009 – Rödhakens Bruna – Ulla-Stina Larsson
2008 – Skogsråa’s Ädla Ärkeråtta – Bertil Johnsson – 2 inteckningar
2007 – Skogsråa’s Ädla Ärkerätta – Bertil Johnsson
2006 – Ellensborgä’s Potter – Ann-Charlotte Jonasson
2005 – Rödhakens Beda – Gun & Bengt Högberg – 3 inteckningar
2004 – Rödhakens Beda – Gun & Bengt Högberg – 2 inteckningar
2003 – Rödhakens Frida – Ingemar Jansson
2002 – Rödhakens Peggy II – Gun & Bengt Högberg